Vilkår og betingelser

Anvendelsesvilkår

Når du tilgår eller bruger whohow’s applikation accepterer du, at du, uanset adgangsmetode og uanset brugertype, er bundet af whohow’s anvendelsesvilkår, politik om beskyttelse af personoplysninger.

Tjenesten ejes og kontrolleres af whohow ApS.

Disse anvendelsesvilkår påvirker dine juridiske rettigheder og forpligtelser. Accept af disse anvendelsesvilkår, er et krav for at kunne tilgå tjenesten. Der kan være situationer, hvor vi tilbyder specialfunktioner med tilhørende selvstændige vilkår og betingelser, som gælder ud over disse anvendelsesvilkår. I det omfang vilkår og betingelser for en sådan specialfunktion er i konflikt med disse anvendelsesvilkår, er specialfunktionens vilkår og betingelser gældende.

 

Grundlæggende vilkår

1. For at bruge tjenesten, skal du oprette/verificere dig med din google mail, din facebook-konto eller via AppleId. I den forbindelse accepterer du, at whohow I gives adgang til nogle af dine personoplysninger på google mail, så yderligere information kan tilsendes til dig som bruger, såfremt det er nødvendigt. 

2. Du er ansvarlig for enhver aktivitet på din konto, og du accepterer, at du på alle tidspunkter vil hemmeligholde dit brugernavn og adgangskode, og at du ikke vil overdrage din konto, dit brugernavn eller dine kontorettigheder. Du garanterer også, at alle de oplysninger, du til enhver tid videregiver eller har videregivet til whohow, da du tilmeldte dig, er korrekte og aktuelle og at du til hver en tid vil holde dine oplysninger korrekte, aktuelle og ajourførte. 

Hvis du har mistanke om, at nogle har skaffet sig uberettiget adgang til din konto, og i den forbindelse misbruger din profil og data, bedes du omgående kontakte support@who-how.com. 

3. Du accepterer, at du ikke vil opsøge, indsamle eller bruge loginoplysninger tilhørende andre brugere.

4. Du må ikke smæde, forfølge, genere, misbruge, chikanere, give dig ud for eller intimidere personer eller andre enheder.

5. Du må ikke bruge tjenesten til ulovlige eller ikke-tilladte formål. Du accepterer, at overholde alle gældende love, regler og bestemmelser (fx internationale, europæiske, statslige, nationale og lokale anerkendte bestemmelser), der gælder for din brug af tjenesten (som defineret nedenunder), herunder, men ikke begrænset til, love om ophavsret, immaterialret, persondataret, strafferet samt regler fastsat i henhold til fødevarelovgivningen.

6. Du må ikke tilgå whohow’s private API ved hjælp af andre metoder end dem, som whohow’s har tilladt. Brug af whohow’s API er underlagt et separat sæt vilkår, som kan læses nedenfor.

7. Whohow forbeholder sig ret til at lukke, blokere eller overvåge en konto eller indhold, såfremt disse anvendelsesvilkår overtrædes, efter whohow’s saglige skøn.  

8. Du må ikke forstyrre eller afbryde tjenesten, servere eller netværk, som bruges af tjenesten, herunder gennem overførsel af orme, virus, spyware, malware eller anden skadelig eller nedbrydende kode. Du må ikke indsætte indhold eller kode eller på anden måde ændre eller forstyrre gengivelsen eller visningen af whohow’s applikation. 

9. Du må ikke forsøge at hindre andre i at bruge eller have gavn af tjenesten, og du må ikke opfordre til eller muliggøre at overtræde disse anvendelsesvilkår eller andre tjeneste-vilkår.

10. I tilfælde af overtrædelse af disse anvendelsesvilkår eller whohow’s øvrige vilkår, har whohow ret til efter eget skøn – at lukke din bruger-konto på whohow-appen. Hvis du overtræder disse anvendelsesvilkår eller hensigten med dem eller på anden måde udsætter whohow for risiko eller mulig juridisk eksponering, kan whohow forhindre dig i at anvende hele eller dele af tjenesten.

11. Du accepterer, at whohow må kontakte dig, uden yderligere samtykke, med hensyn til, men ikke begrænset til, tilbud vedrørende produkter og tilbud i appen.

12. Du accepterer, at du er ansvarlig for at afholde alle de datagebyrer, du pålægges i forbindelse med din brug af tjenesten.

 

Generelle betingelser 

Whohow forbeholder sig ret til at fjerne eventuelt indhold fra tjenesten uanset grund og uden forudgående varsel. Indhold, som fjernes fra tjenesten, lagres muligvis fortsat af whohow og dens udbydere. Disse situationer er nærmere beskrevet i whohow’s politik om beskyttelse af personoplysninger.

Whohow forbeholder sig ret til at ændre eller lukke tjenesten eller din adgang til tjenesten til enhver tid uanset årsag og uden forudgående varsel og erstatningspligt over for dig hvis whohow finder dette nødvendigt. Hvis whohow lukker din adgang til tjenesten, eller deaktiverer din konto og andre data ikke længere tilgængelige via din konto. 

I tilfælde af lukning bortfalder alle de brugsrettigheder og andre rettigheder, som du er blevet tildelt i henhold til disse anvendelsesvilkår, øjeblikkeligt. I tilfælde af tilkøb via tjenesten, vil whohow automatisk opsige dine abonnementer mv. fra den dag hvor din konto lukkes ned. Du vil således kunne blive faktureret for en periode efter din konto de facto er lukket.

Whohow forbeholder sig ret til efter eget skøn at foretage løbende ændringer i disse anvendelsesvilkår (“opdaterede vilkår”). Whohow forbeholder sig ret til løbende at foretage ændringer eller opdateringer til denne politik om anvendelsesvilkår. Whohow opfordrer dig derfor til at gennemse politikken med jævne mellemrum. Whohow vil underrette dig om eventuelle ændringer eller opdateringer, efter omstændighederne, hvor disse vurderes at være væsentlige. Med din fortsatte brug af whohow og dets tjenesten, efter ændringer til politik om anvendelsesvilkår, accepterer du disse ændringer.

Du accepterer, at whohow har ret til at underrette dig om opdaterede vilkår gennem opslag af dem på tjenesten, og at du, hvis du bruger tjenesten efter ikrafttrædelsesdatoen for de opdaterede vilkår, accepterer de opdaterede vilkår. De opdaterede vilkår træder i kraft, når de slås op, eller på en eventuel nærmere fastsat dato, som måtte være angivet i de opdaterede vilkår, og gælder for din brug af tjenesten fra det pågældende tidspunkt. Eventuelle tvister, der måtte opstå forud for ikrafttrædelsesdatoen for de opdaterede vilkår, er underlagt disse anvendelsesvilkår.

Tjenesten omfatter indhold, som ejes af whohow, eller som whohow har en brugsret til (“whohow -indhold”). Whohow’s indhold er beskyttet af love om ophavsret, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder mv., og whohow ejer platformens selvstændige indhold, samt tjenestens alle tilhørende rettigheder. Du må ikke fjerne, ændre eller skjule eventuelle bemærkninger om ophavsret, varemærker, servicemærker eller andre bemærkninger om patentbeskyttede rettigheder i eller i forbindelse med indholdet, og du må ikke gengive, ændre, tilpasse, udføre, vise, offentliggøre, distribuere, overføre, udsende, sælge, licensere eller på anden måde udnytte eller oprette afledte værker af whohow’s indhold. 

Navnet og -logoet, whoho, er varemærker tilhørende whohow og må ikke kopieres, efterlignes eller bruges, hverken helt eller delvist, uden whohow’s forudgående skriftlige tilladelse, undtagen i overensstemmelse med vores retningslinjer for brandet, som også fremgår af denne politik. Endvidere er alle sideoverskrifter, tilpassede grafikker, knapikoner og scripts servicemærker, varemærker og/eller handelsmærker tilhørende whohow og må ikke kopieres, imiteres eller bruges hverken helt eller delvist uden whohow’s forudgående skriftlige tilladelse.

Det er whohow’s hensigt, at tjenesten skal være tilgængelig så meget som muligt. Der vil dog være situationer, hvor tjenesten muligvis bliver afbrudt, herunder, men ikke begrænset til planlagt vedligeholdelse eller opgraderinger, opdateringer, nødreparationer eller på grund af fejl på telekommunikationslinjer og/eller i udstyr.

Whohow er ikke en sikkerhedskopieringstjeneste, og du accepterer, at du ikke kan bruge tjenesten til sikkerhedskopiering. Whohow er ikke ansvarlig for eventuel ændring, indstilling eller afbrydelse af tjenesten eller for mistet indhold. Du accepterer, at internettet er i risiko for sikkerhedsbrud, og at indhold eller andre oplysninger, der sendes eller opbevares på tjenesten, muligvis ikke er sikre.

 

Sletning af konto 

Hvis du ikke længere ønsker at være bruger på whohow’s applikation eller website længere, bør du kontakte os på support@who-how.com